Angelique Ruijs

Uw Functie

Coach PBS IN DE WIJK en SWPBS

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

als coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Basisschool de Piramide in Rijswijk, Taalschool de Kameleon in Spijkenisse en basisschool Noen in Rotterdam

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Het preventieve karakter, het samen bouwen aan een veilig en positief klimaat voor alle kinderen. De concrete handvatten die de aanpak de scholen en andere betrokkenen biedt.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Angelique Ruijs, samen leren en samenleven

Adres van de organisatie

Oude Bovendijk 261

Postcode

3046 NM

Plaats

Rotterdam

Provincie

Zuid-Holland

E-mailadres

post@angeliqueruijs.nl

Telefoon

(06) 28416192

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

nvt

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

nvt

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

nvt

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Doorontwikkelen van SWPBS naar PBS IN DE WIJK. Een samenwerking met de gemeente Rotterdam en het landelijke kenniscentrum PBS, onderdeel van PiResearch.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nvt

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nvt

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

nvt

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site