Ariane Fallaux

Uw Functie

intern begeleider

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

data analist

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

OBS Willem Wilmink

Wat spreekt u aan in SWPBS?

het positieve

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Consent

Adres van de organisatie

H. Smeltweg 44

Postcode

7541XL

Plaats

Enschede

Provincie

Overijssel

E-mailadres

afallaux@willemwilminkschool.nl

Telefoon

(053) 431-9598

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

?

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

?

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

?

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

schoolbreed

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

wat houdt dat in?

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Nog niet

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

-

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site