Audrey Klunder

Uw Functie

Intern begeleider

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Interne PBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Atalanta

Wat spreekt u aan in SWPBS?

niet ingevuld

Naam organisatie waar u werkzaam bent

bs. Atalanta

Adres van de organisatie

Barrierweg 1

Postcode

5622 CL

Plaats

Eindhoven

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

a.klunder@skpo.nl

Telefoon

(040) 848-9221

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

schoolbrede gedragen waarden en gedragsverwachtingen die planmatig worden aangepakt op alle niveaus binnen de organisatie.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

implementatiejaar 4

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

niet ingevuld

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

niet ingevuld

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site