Berry Bakker

Uw Functie

PBS coach

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

nee

Wat spreekt u aan in SWPBS?

positieve schoolcultuur als resultaat

Naam organisatie waar u werkzaam bent

OBS Stap voor Stap

Adres van de organisatie

Kruisakkers 3

Postcode

6662 DV

Plaats

Elst

Provincie

Gelderland

E-mailadres

b.bakker@stapvoorstapelst.nl

Telefoon

(048) 137-3627

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

positieve schoolcultuur als resultaat

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

geen

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ben al actief in netwerk sport en PBS

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

nee

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site