Bert Bruins-Slot

Uw Functie

Ondersteuningscoördinator

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Voorzitter regiegroep pedagogisch klimaat en PBS-coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

IKEC Hoorn

Wat spreekt u aan in SWPBS?

De positieve kijk op kinderen.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

IKEC Hoorn

Adres van de organisatie

Wilhelminalaan 1

Postcode

1623 MA

Plaats

Hoorn

Provincie

Noord-Holland

E-mailadres

bert.bruins-slot@ikec-hoorn.nl

Telefoon

(06) 33319559

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

11

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

nvt

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

De positieve kijk op kinderen.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Opleiden PBS-coaches die PBS over het hele IKEC gaan implementeren onder supervisie van een externe PBS-coach

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

Nee

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site