Thecla Radersma

Uw Functie

Schoolmaatschappelijk Werkende / SWPBS Coach

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

SWPBS-Coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Stichting Elan (3 SBO-scholen)

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Aansluiten bij de krachten van kinderen en scholen, bouwen aan een waardengecentreerde gemeenschap

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Stichting Elan

Adres van de organisatie

p/a Ellertsveld 3

Postcode

1274 KC

Plaats

Huizen

Provincie

Noord-Holland

E-mailadres

t.radersma@stichtingelan.nl

Telefoon

06-22111208

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Aansluiten bij de krachten van kinderen en scholen, bouwen aan een waardengecentreerde gemeenschap

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Coaching van de scholen binnen mijn organisatie, coaching van scholen binnen het samenwerkingsverband, TFI en SET afnemen in het kader van het onderzoek van M. Nelen

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee (geen tijd)

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nu niet

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ben al lid

Anders

nu niet

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site