Christel Steinbusch

Uw Functie

Docent Engels, SWPBS-voorzitter

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Ik ben voorzitter van het SWPBS-team

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Emmacollege, Heerlen

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Het positief bekrachtigen van het gedrag en de duidelijkheid o.a. door de reactieprocedure

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Stichting LVO Parkstad, Emmacollege

Adres van de organisatie

De Weggebekker 1

Postcode

6413NR

Plaats

Heerlen

Provincie

Limburg

E-mailadres

c.steinbusch@emma-lvo.nl

Telefoon

(063) 863-4709

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

1

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Het zichtbaar maken voor de leerlingen en het samen nadenken over welk gedrag wij eigenlijk verwachten van leerlingen.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Wij zijn voornamelijk bezig met het groene gebied van de piramide. Dit betekent dat wij de gedragsmatrix aan het vullen zijn.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

- Kan ik ook in contact komen met andere VO scholen, het liefst VMBO onderbouw en bovenbouw?

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

n.v.t

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site