Cindy Valke

Uw Functie

Groepscoach

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Coordinator van de werkgroep PBS

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Ja, binnen Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie PPL

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Het schoolbreed werken aan de eigen gekozen waarden en doelen met alle collega's, leerlingen en ouders. Inspelen op de needs die aan de orde zijn, PBS op veel verschillende plekken inzetbaar. Het laten groeien van een "PBS cultuur" binnen school en daarbuiten.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie PPL

Adres van de organisatie

Sittarderweg 75

Postcode

6412 CC

Plaats

Heerlen

Provincie

Limburg

E-mailadres

ceh.valke@bcpl.nl

Telefoon

(045) 561-5555

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

5

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

3

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Al eerder benoemd; het schoolbrede, gezamelijke werken aan de needs die spelen binnen school. Het insteken op het positieve en de veranderende mindset hierin. PBS is een uitdaging die op maat gecreeerd kan worden per school.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

O.a. de kleine positieve acties van collega's en leerlingen belonen, het maken van PBS lessen, de data binnen school gebruiken , klassenmanagement, het team informeren, informatie verspreiden etc.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Indien ik concreet weet welke taken hieraan verbonden zijn, zou ik hier over willen nadenken.

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Een bijeenkomst zou prettig zijn, face to face ervaringen delen.

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

Ja

Anders

n.v.t

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site