Corien Lankreijer- Hannink

Uw Functie

ambulant begeleider cluster 3 en zelfstandige

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Als studente module B en C en als oud-ambeltmedewerker

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

nee

Wat spreekt u aan in SWPBS?

alles wat bijdraagt aan een positief en veilig leerklimaat

Naam organisatie waar u werkzaam bent

De Twijn Zwolle/ zelfstandig ondernemer

Adres van de organisatie

Luteynmarke 11

Postcode

8016 ND

Plaats

Zwolle

Provincie

Overijssel

E-mailadres

corienlankreijer@hotmail.com

Telefoon

(038) 465-7940

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

nvt

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

Ik ben, als zelfstandige, aan het einde van dit jaar PBS coordinator en datamanager

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

alles wat bijdraagt aan een positief en veilig leerklimaat

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

als zelfstandige ben ik gericht op individuele leerlingen die in groen en oranje niet meekomen.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

wellicht als ik klaar ben met alle modules

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

Ja

Anders

Ik wil erg graag aansluiten bij het landelijk netwerk, omdat het belangrijk is dat we van elkaar leren en elkaar kunnen blijven enthousiasmeren.

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site