Doetina Meijer

Uw Functie

eigenaar

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Ik ben SWPBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

ja. Basisschool De Fontein te Dordrecht

Wat spreekt u aan in SWPBS?

De positieve insteek, het data gestuurde, schoolbreed en de structuur

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Doetcoaching

Adres van de organisatie

Langedaal 151

Postcode

3317 MB

Plaats

Dordrecht

Provincie

Zuid-Holland

E-mailadres

info@doetcoaching.nl

Telefoon

(062) 099-0739

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Zie boven.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

SWPBS implementeren op scholen. Daarnaast wordt SVIB gebruikt, met behulp van PBS.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja, als het qua tijdsinvestering haalbaar is.

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

nee

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site