Eddy de Bruin

Uw Functie

Leerlingbegeleider

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Lid PBS team

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Baken Stad College

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Positiviteit

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Baken Stad College

Adres van de organisatie

Rooseveltweg 5

Postcode

1314 SJ

Plaats

Almere

Provincie

Flevoland

E-mailadres

e.de.bruin2@hetbaken.nl

Telefoon

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

niet ingevuld

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

niet ingevuld

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

niet ingevuld

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

niet ingevuld

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site