Elisabeth Messelink – de Jong

Uw Functie

Onderwijskundig begeleider, PBS medewerker SPOE, onderwijscoach

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS-medewerker op enkele basisscholen, in opleiding voor PBS-coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

De Spinaker, Averbeke/ Helmerhoek, de Kiem

Wat spreekt u aan in SWPBS?

De gehele positieve aanpak, pro-actief op een eenduidige manier

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Consent Enschede, Spoe Enschede

Adres van de organisatie

Poolmansweg 245

Postcode

7545 LR

Plaats

Enschede

Provincie

Overijssel

E-mailadres

e.messelink@sbo-spinaker.nl

Telefoon

(053) 431-8848

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

niet ingevuld

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

niet ingevuld

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Misschien

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site