Elke Bartels

Uw Functie

intern begeleider

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS-Specialist

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Saltoschool Reigerlaan

Wat spreekt u aan in SWPBS?

schoolbrede positieve aanpak

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Saltoschool Reigerlaan

Adres van de organisatie

Reigerlaan 3

Postcode

5613 CD

Plaats

Eindhoven

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

ib@bs-reigerlaan.nl

Telefoon

040 2433949

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

nvt

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

2

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Schoolbrede positieve aanpak

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

momenteel iplementatiefase

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

uitwisselen van successen

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nvt

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site