Ella Lucassen

Uw Functie

Pedagoog

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

OBS Harlekijn in Cuijk, de Regenboog in Cuijk, het Speleon in Uden, 't Schrijverke in Herpen

Wat spreekt u aan in SWPBS?

schoolbreed werken aan een positief schoolklimaat met de SWPBS pijlers

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Entréa onderwijs Nijmegen/Tiel

Adres van de organisatie

Postbus 10545

Postcode

6600 MB

Plaats

Ubbergen

Provincie

Gelderland

E-mailadres

e.lucassen@entreaonderwijs.nl

Telefoon

(063) 087-0514

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

nvt

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

Locatie Hengstdal 4 implementeert PBS

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

preventief werken aan een veilig schoolklimaat

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

geen actieve bijdrage

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

samenwerken en publiceren/verspreiden info over ontwikkelingen, literatuur, materialen en werkvormen

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

Een mooi initiatief. Veel succes!

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site