Gerard van de Weg

Uw Functie

Leerkracht

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Coördinator

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Sterrenschool Het Universum

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Heldere gedragsverwachtingen

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Sterrenschool Het Universum

Adres van de organisatie

Max. Planckstraat 74-76

Postcode

1341 DA

Plaats

Almere

Provincie

Flevoland

E-mailadres

g.vandeweg@universum.asg.nl

Telefoon

(036) 7671562

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

nvt

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

nvt

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

nvt

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

nvt

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

op dit moment nog niet

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nvt

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site