Gerty van Sandwijk

Uw Functie

Onderwijs coach passend onderwijs

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

pbs begeleider van 5 basisscholen in Enschede

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

De Zevenster, Mecklenburg, De Molenbeek, Op den Akker, Meester Snelschool

Wat spreekt u aan in SWPBS?

de positieve insteek en de schoolbrede aanpak

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Steunpunt Passend Onderwijs Enschede

Adres van de organisatie

M.H Tromplaan 47

Postcode

7513 AB

Plaats

Enschede

Provincie

Overijssel

E-mailadres

gertyvansandwijk@spoe.nl

Telefoon

(064) 482-8020

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

2

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

15

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

samenwerking aan een zelfde doel

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

uitrollen van pbs of groot deel van de basisscholen in Enschede

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

geen

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site