Girlie Koopmans

Uw Functie

Begeleidster Passend Onderwijs

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Opleiding tot coach gedaan

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

BCPL loc. Holz

Wat spreekt u aan in SWPBS?

De positieve benadering

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Onderwijsstichting Alterius

Adres van de organisatie

Kloosterkensweg 6

Postcode

6419 PJ

Plaats

Heerlen

Provincie

Limburg

E-mailadres

girlie.koopmans@stichtingalterius.nl

Telefoon

(065) 101-8011

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

niet ingevuld

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

niet ingevuld

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

niet ingevuld

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site