Hennie Timmermans-Von den Hoff

Uw Functie

Groepscoach/mentor

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Groepscoach/mentor

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Lid SWPBS-team

Wat spreekt u aan in SWPBS?

De kracht van de positiviteit.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

PRaktijk Onderwijs Parkstad Limburg

Adres van de organisatie

Sittarderweg 75

Postcode

6412 CC

Plaats

Heerlen

Provincie

Limburg

E-mailadres

Hmj.timmermans-hoff@bcpl.nl

Telefoon

(045) 561-5555

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

2

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Schoolbrede aanpak

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Schoolbrede aanpak via lessen.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

nee

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site