Ina Staals

Uw Functie

Manager Expertisedienst SALTO (PO)

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS-Coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

De Vorsenpoel

Wat spreekt u aan in SWPBS?

schoolbrede positieve aanpak

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Educatief Centrum De Vorsenpoel

Adres van de organisatie

Hendrik Verheeslaan 40

Postcode

5283 CV

Plaats

Boxtel

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

info@vorsenpoel.nl

Telefoon

(0411) 611484

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

nvt

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

nvt

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

nvt

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

nvt

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nvt

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nvt

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

nvt

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site