Inge Reijnders

Uw Functie

PBS opleider / trainer / coach

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Ontwikkelaar, trainer, coach, opleider

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

diverse scholen in noord nederland

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Concrete aanpak met aandacht voor borging in onderwijs en jeugdhulp

Naam organisatie waar u werkzaam bent

PBSing

Adres van de organisatie

Goeman Borgesiuslaan 5

Postcode

9722RA

Plaats

Groningen

Provincie

Groningen

E-mailadres

inge.reijnders@telfort.nl

Telefoon

(061) 705-6700

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

nvt

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

nvt

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Interventies in piramide

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

divers, tevens werkzaam in jeugdhulp

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

lid van het netwerk

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nvt

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ben lif

Anders

-

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site