Ingeborg de Haan-Wemmers

Uw Functie

Intern begeleider

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Intern begeleider en trekker van de werkgroep

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

IKC De Regenboog Maassluis

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Het benoemen van positief gedrag, het voordoen en aanleren van gewenst gedrag.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

IKC de Regenboog

Adres van de organisatie

Zwaluwstraat 15

Postcode

3145 NG

Plaats

Maassluis

Provincie

Zuid-Holland

E-mailadres

i.de.haan@deregenboogmaassluis.nl

Telefoon

(010) 591-4791

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Het werken met de hele school aan een positief klimaat.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

We hebben een werkgroep die de hele school ondersteunt in het werken vanuit de PBS gedachte. Wij zijn ons aan het ontwikkelen tot een serieuze PBS school. We hebben onze eigen gedragsregels opgesteld We hebben per ruimte afspraken hangen die speciaal hiervoor zijn vormgegeven.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Dat hangt ervan af in welke vorm.

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Het beloningssysteem roept nogal wat vragen op.

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site