Jacqueline Kerklau

Uw Functie

IB'er

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS team/ data manager/ IB/ Directie

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

CBS De Kiem

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Preventief positief: Het werkt!!!

Naam organisatie waar u werkzaam bent

VCO - De Kiem

Adres van de organisatie

J.P. Coenstraat 9

Postcode

7541BP

Plaats

Enschede

Provincie

Overijssel

E-mailadres

j.kerklau@vco-oostnederland.nl

Telefoon

(053) 433-3404

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

nvt

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

nvt

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Invoeren PBS als schoolbrede aanpak jaar 2

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

nee

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site