Janneke Gouma

Uw Functie

leerkracht

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Coördinator

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Ja KBS de Verrekijker

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Kijkend naar leerkrachtgedrags leerling gedrag veranderen. Vanuit positieve handelen.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

KBS de Verrekijker

Adres van de organisatie

Jan Jansstraat 2

Postcode

7582 BG

Plaats

Losser

Provincie

Overijssel

E-mailadres

jgouma@skolo.nl

Telefoon

(053) 536-0771

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

2

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

6

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Samenwerking

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Invoering PBS in onze school

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

nee

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site