Leon ‘t Hart

Uw Functie

Directeur SWV PO 2203

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

leidinggevende samenwerkingsverband

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

nee

Wat spreekt u aan in SWPBS?

de positieve, concrete gedragsverwachtingen

Naam organisatie waar u werkzaam bent

SWV PO 2203

Adres van de organisatie

Schoolstraat 2B

Postcode

7921 AV

Plaats

Zuidwolde

Provincie

Drenthe

E-mailadres

l.thart@po2203.nl

Telefoon

(052) 835-3477

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

proactieve gedragsondersteuning

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

informeren en stimuleren

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

nee

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site