Leonieke Voortman

Uw Functie

Gedragsspecialist

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Als gedragsspecialist was ik medeverantwoordelijk voor het implementeren van SWPBS op onze school. Op dit moment ben ik verantwoordelijk om de lijnen van SWPBS op school vast te houden en te actualiseren.

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Willem Alexanderschool

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Dat het een schoolbreed concept is, waarbij er positieve aandacht is voor alle leerlingen. En zowel leerlingen als leerkrachten meer plezier ervaren en zich veiliger voelen.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

PCPO Rijssen

Adres van de organisatie

Koninginneweg 44a

Postcode

7462 HN

Plaats

Rijssen

Provincie

Overijssel

E-mailadres

l.j.j.voortman@waschool.nl

Telefoon

(054) 8540008

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

nvt

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

1

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Het creƫren van een positief leerklimaat.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Positieve, proactieve benadering. Onderwijzen van gewenst gedrag. Actief toezicht houden. Positieve beloningssystemen. Consequente, duidelijke sancties

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Afhankelijk van de specifieke vraag.

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Blijf actueel, blijf enthousiasmeren om SWPBS te laten werken.

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site