Lourens van der Leij

Uw Functie

projectmanager

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

via Windesheim

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Windesheim

Wat spreekt u aan in SWPBS?

integrale, positieve, preventieve, effectieve benadering

Naam organisatie waar u werkzaam bent

expertisecentrum PBS Windesheim

Adres van de organisatie

Hartenveld 56

Postcode

1359 HV

Plaats

Almere

Provincie

Flevoland

E-mailadres

l.vander.leij@windesheim.nl

Telefoon

(061) 907-3512

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

10

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

10

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

integrale, positieve, preventieve, effectieve benadering

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

opleiden, trainen, onderzoeken

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

ja

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

-

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site