Maria Smelt

Uw Functie

docent lo

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS coordinator

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Frater van Gemertschool, Tilburg

Wat spreekt u aan in SWPBS?

het schoolbreed versterken van gewenst gedrag

Naam organisatie waar u werkzaam bent

OGT

Adres van de organisatie

`Stappegoorweg 183

Postcode

5022DD

Plaats

Tilburg

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

lvanoverbeek@onderwijsgroeptilburg.nl

Telefoon

(013) 539-7090

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1Fontys PBS coach

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

1. Maria smelt

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

de frater van gemertschool is de enige school binnen de organisatie

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

het zou mooi zijn als PBS organisatie breed zou weggezet kunnen worden

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Actief inzetten op scholen met bijv lezingen over PBS zodat er een breed platform kan ontstaan

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

Ik geef lezingen binnen de organisatie. Zou dat breder willen trekken

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site