Mariette Haasen

Uw Functie

docent Fontys OSO

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

als docent en coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Fontys OSO

Wat spreekt u aan in SWPBS?

kader voor schoolontwikkeling

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Fontys OSO

Adres van de organisatie

Zeijengebouw, Prof. Goossenslaan 1-05

Postcode

5022 DM

Plaats

Tilburg

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

m.haasen@fontys.nl

Telefoon

(061) 092-9460

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

15

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

-

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

-

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

onderwijs/ opleiding en coaching

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

-

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

-

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site