Monika van Voskuilen

Uw Functie

docente/mentor

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

coach en bestuur

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Thorbecke Scholengemeenschap locatie vmbo-pro Zwolle

Wat spreekt u aan in SWPBS?

De 'logische' benadering en duidelijke communicatie

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Openbaar Onderwijs Zwolle - Thorbecke Scholengemeenschap locatie vmbo-pro Zwolle

Adres van de organisatie

Russenweg 3

Postcode

8041 AL

Plaats

Zwolle

Provincie

Overijssel

E-mailadres

m.vanvoskuilen@ooz.nl

Telefoon

(061) 309-9876

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

6

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Gezamenlijke doelen, rust en veiligheid voor leerlingen en medewerkers.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Wij zijn nog bezig met implementeren en teambuiling

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Als mijn rooster het toelaat, graag.

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Nog niet.

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

Ja

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site