Monique Baard

Uw Functie

schoolbegeleider, pbscoach, trainer, coach

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

schoolbegeleider, coach, trainer

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

nee

Wat spreekt u aan in SWPBS?

de positieve eenduidige doorgaande lijn die PBS scholen biedt

Naam organisatie waar u werkzaam bent

PicaPedia

Adres van de organisatie

Rendier 41

Postcode

1273 HN

Plaats

Huizen

Provincie

Noord-Holland

E-mailadres

monique@picapedia.nl

Telefoon

(062) 846-6029

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

1

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

het duidelijke kader van PBS

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

coaching, training en begeleiding van implementatie van PBS

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

doe ik al

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site