Monique Nelen

Uw Functie

Onderzoeker en opleider

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS onderzoek, PBS coach en opleider

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

niet ingevuld

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Het gezamenlijk werken aan een positief klimaat op scholen waar leerlingen zich kunnen ontplooien op basis van een goed doortimmerd evidence based model.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Windesheim Expertisecentrum PBS

Adres van de organisatie

Campus 2-6

Postcode

8000 GB

Plaats

Zwolle

Provincie

Overijssel

E-mailadres

mjm.nelen@windesheim.nl

Telefoon

(088) 469-7381

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

10

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

6

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Het Expertisecentrum PBS (Positive Behavior Support) streeft ernaar duurzame schoolontwikkeling tot stand te brengen via een schoolbreed model.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Door het schoolbreed opleiden en begeleiden van medewerkers in school, het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring, draagt het Expertisecentrum PBS bij aan de implementatie van (School Wide) Positive Behavior Support op tal van scholen. Heeft u als school vragen over passend onderwijs, pestgedrag, gedragsproblemen en/of duurzame schoolontwikkeling? Wij beantwoorden ze graag en ondersteunen u als school bij het verwezenlijken van een positief, voorspelbaar, veilig schoolklimaat.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

niet ingevuld

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site