Nathalie Leers

Uw Functie

Trajectbegeleider Passend Onderwijs

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Als Coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Emma College Hoensbroek

Wat spreekt u aan in SWPBS?

De Structuur en goed gedrag kun je leren.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

De Pyler (SO-school), bestuur Innovo

Adres van de organisatie

Meezenbroekerweg 5

Postcode

6412 VK

Plaats

Heerlen

Provincie

Limburg

E-mailadres

nathalie.leers@innovo.nl

Telefoon

(045) 572-5519

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

3

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Wederom de structuur en positieve benadering bij verandering van gedrag

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Netwerk uitzetten wat niet meer bestuursgebonden is

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

kan ik nu niet beantwoorden

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

netwerk uitzetten in Nederland wenselijk, delen van ervaringen

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site