Nico van Dam

Uw Functie

docent coach

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Pro College

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Waarderend, uniformiteit en kaders

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Pro College

Adres van de organisatie

Sportlaan 1k

Postcode

6681

Plaats

Bemmel

Provincie

Gelderland

E-mailadres

nico.vandam@procollege.nl

Telefoon

(062) 503-8615

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Waarderend, uniformiteit en kaders

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

belonen, waarderen

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

meer richten op VO

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site