Renske van Beersum

Uw Functie

docent

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Volg de opleiding tot PBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Fontys

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Uitgaan van het positieve in ieder mens

Naam organisatie waar u werkzaam bent

RSG Lingecollege

Adres van de organisatie

Rozenstraat 44

Postcode

4001 DW

Plaats

Tiel

Provincie

Gelderland

E-mailadres

rbe@rsglingecollege.nl

Telefoon

(034) 463-5993

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

niet ingevuld

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

niet ingevuld

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

niet ingevuld

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

niet ingevuld

Anders

Ik geef lezingen binnen de organisatie. Zou dat breder willen trekken

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site