Ria Hoogendoorn

Uw Functie

docent

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

als trekker

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Wellantcollege

Wat spreekt u aan in SWPBS?

heel gericht van uit positieve belonen goede werkhouding stimuleren. interventie inzetten waar dat nodig is. het is een schoolbreed en afspraken worden naar alle betrokken gemaakt.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Wellantcollege

Adres van de organisatie

Lange Voort 70

Postcode

2341 KD

Plaats

Oegstgeest

Provincie

Zuid-Holland

E-mailadres

r.hoogendoorn@wellant.nl

Telefoon

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

gedrags verandering stimuleren. goede werkhouding

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

staan nog aan het begin

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

heb de cursus PBS gevolgd van windesheim

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site