Tamara Driezen

Uw Functie

leerkracht

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

coordinator

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

ja, kbs de verrekijker

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Kijkend naar leerkrachtgedrags leerling gedrag veranderen. Vanuit positieve handelen.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

KBS de Verrekijker

Adres van de organisatie

Jan Jansstraat 2

Postcode

7582 BG

Plaats

Losser

Provincie

Overijssel

E-mailadres

tdriezen@skolo.nl

Telefoon

(053) 536-0771

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

2

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

6

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Samenwerking

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Invoering PBS in onze school

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

nee

Anders

-

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site