Trees Das

Uw Functie

Docent, onderzoeker Fontys OSO

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Opleider, PBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Fontys OSO

Wat spreekt u aan in SWPBS?

positieven schoolontwikkeling

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Fontys OSO

Adres van de organisatie

Prof. Goossenslaan 1-05

Postcode

5022 DM

Plaats

Tilburg

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

t.das@fontys.nl

Telefoon

(062) 066-9066

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

10

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

10

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

positieven benadering

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

scholing, coaching, onderzoek

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

geen

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

geen

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site