Vera Manders

Uw Functie

docent

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Fontys

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

nee

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Positieve insteek, gezamenlijke verantwoordelijkheid

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Fontys HKE Pabo Venlo

Adres van de organisatie

Tegelseweg 255

Postcode

5912 BG

Plaats

Venlo

Provincie

Limburg

E-mailadres

v.manders@fontys.nl

Telefoon

(088) 507-4189

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

niet ingevuld

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Kennismaking voor studenten

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site