SWPBS PO school

BS De Regenboog

Naam school

BS De Regenboog

Adres

Eurodreef 1 Postbus 165

Postcode en plaats

5430 AD Cuijk

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

a.selten@optimusonderwijs.nl

Telefoon

(0485) 313429

Aantal teamleden

nvt

Naam directeur/schooleider

Anja Selten

Type school

PO

Startdatum implementatie

2014

Kwaliteiten van het schoolteam

Motivatie en betrokkenheid

Hier zijn wij als PBS-school trots op

Wij gaan voor die kinderen vanuit respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

Ja

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site