SWPBS PO school

BS ‘t Schrijverke

Naam school

Bs 't Schrijverke

Adres

Wassenbergstraat 12

Postcode en plaats

5373 CH Herpen

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl

Telefoon

(0485)-411828

Aantal teamleden

12

Naam directeur/schooleider

Patricia Martinus

Type school

PO

Startdatum implementatie

2013

Kwaliteiten van het schoolteam

Gedreven, teambrede betrokkenheid en enthousiast, vooruitstrevendheid

Hier zijn wij als PBS-school trots op

De kernwaarden ondersteuning door gebaren – onze PBS pleinwachten

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

Ja, door het creëren van een breder draagvlak in Nederland op het gebied

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site