SWPBS PO school

CBS De Borg Haren

Naam school

CBS De Borg

Adres

Wederinksweg 19

Postcode en plaats

9753 AA Haren

Provincie

Groningen

E-mailadres

directie@cbsdeborg.nl

Telefoon

0505348190

Aantal teamleden

54

Naam directeur/schooleider

K.Bouma

Type school

PO

Startdatum implementatie

dec 2015

Kwaliteiten van het schoolteam

Ongelofelijk veel, dat is niet zo even te noemen. In ieder geval hebben we een zeer actief pbs team en een coordinator voor PBS die iedere 2 weken een dag heeft om aan implementatie te werken. Vanuit de directie(adjunct-directeur) en het PBS team wordt PBS steeds prominent op de agenda gezet.

Hier zijn wij als PBS-school trots op

Dat we nog geen jaar na de kennismaking met PBS al zo ver zijn

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

Jazeker. Ik zou graag een netwerk opstarten voor de scholen in de drie noordelijke provincies en 3 maal per jaar bij elkaar komen

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site