SWPBS PO school

CBS De Heidevlinder

Naam school

CBS De Heidevlinder

Adres

Heidelaan 1

Postcode en plaats

7921 EA Zuidwolde

Provincie

Drenthe

E-mailadres

directie@cbsdeheidevlinder.nl

Telefoon

(0528) 372772

Aantal teamleden

19

Naam directeur/schooleider

Anne van de Giessen

Type school

PO

Startdatum implementatie

01-08-2013

Kwaliteiten van het schoolteam

enthousiast en gemotiveerd

Hier zijn wij als PBS-school trots op

waarden respect,verantwoordelijkheid en plezier

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site