SWPBS PO school

CBS De Piramiden

Naam school

CBS De Piramiden

Adres

Hamrik 6

Postcode en plaats

9950 JH Winsum

Provincie

Groningen

E-mailadres

piramiden@vcpong.nl

Telefoon

0595442070

Aantal teamleden

11

Naam directeur/schooleider

Siep Smidts

Type school

PO

Startdatum implementatie

1 augustus 2015

Kwaliteiten van het schoolteam

Dynamisch en open

Hier zijn wij als PBS-school trots op

De kinderen spreken steeds meer de PBS-taal

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

Nog niet

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site