SWPBS VO school

Corderius College

Naam school

Corderius College

Adres

Lambert Heijnricsstraat 23

Postcode en plaats

3817 ER Amersfoort

Provincie

Utrecht

E-mailadres

corderius@corderius.org

Telefoon

+31332473060

Aantal teamleden

135

Naam directeur/schooleider

Drs. E. Boerma

Type school

VO

Startdatum implementatie

Augustus 2011

Kwaliteiten van het schoolteam

Hardwerkend, gestructureerd en creatief.

Hier zijn wij als PBS-school trots op

We zijn trots op de collega's die samen met het PBS team proberen vorm te geven aan alle aspecten van PBS en bereid zijn out of the box te denken.

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

Dat hangt ervan af. We participeren ook binnen het netwerk van Verus. We zijn in principe bereid om daar waar dit organisatorisch mogelijk is PBS verder te brengen in het land.

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site