SWPBS PO school

De Stapsteen / De Zevensprong

Naam school

De Stapsteen / De Zevensprong

Adres

Jacques Perkstraat 5-11

Postcode en plaats

7552 JR Hengelo

Provincie

Overijssel

E-mailadres

destapsteen@attendiz.nl

Telefoon

074 2504540

Aantal teamleden

58

Naam directeur/schooleider

Dick Grovenstein

Type school

SO

Startdatum implementatie

1-8-2016

Kwaliteiten van het schoolteam

Positief klimaat met aandacht voor een hoge betrokkenheid van de leerlingen.

Hier zijn wij als PBS-school trots op

Het enthousiaste team dat graag bouwt aan de ontwikkeling van de school in het kader van positieve educatie.

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

ja

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site