Erkenning voor scholen die Groen goed hebben neergezet

Graag willen we scholen ondersteunen in het schoolontwikkelingstraject op weg naar certificering, die plaats kan vinden zodra Groen, Geel en Rood voldoende geïmplementeerd is.

Als scholen het idee hebben dat ze Groen zodanig op orde hebben, dat er ook ruimte komt voor de volgende stap in het implementatie proces (namelijk de Gele en Rode interventies vormgeven in de school), dan kan er een formele “tussenstand” gegenereerd worden in samenwerking met een externe PBS-expert. Dit kan de (gecertificeerde) PBS coach van de school zijn, maar bijvoorbeeld ook een directeur van een andere school die al een driejarig implementatietraject heeft doorlopen.

Deze “tussenstand” heeft als doel om de kwaliteit, maar ook zeker de inzet van betrokkenen te waarderen en helder te krijgen hoe de school verder kan gaan in het implementatietraject.

Hieronder staan de stappen beschreven die een school kan doorlopen voor erkenning op het Groene niveau van de interventiepiramide.

Stap 1.

De school brengt in samenwerking met de externe PBS-expert in kaart of de school minimaal 80% van het groene niveau betrouwbaar geïmplementeerd heeft. Dit doet de school met behulp van één van onderstaande instrumenten:

  • De Benchmarks Of Quality (BOQ, deze vragenlijst is te downloaden van de website swpbsnetwerk.nl)
  • De certificeringcriteria voor het groene niveau van de piramide (te downloaden van de website swpbsnetwerk)
  • De Tiered Fidelity Inventory (TFI, hiervoor is training nodig)
  • De School Evaluation Tool (SET, hiervoor is training nodig)

Stap 2.

De school beschrijft in een SMART actieplan hoe verbeterpunten op het groene niveau van de interventiepiramide aangepakt gaan worden, inclusief een tijdlijn.

Stap 3.

De school beschrijft in een SMART actieplan hoe de eerste stappen gezet gaan worden om gele en rode interventies effectief in de school vorm te geven, inclusief een tijdlijn.

Stap 4.

De school vraagt de erkenning aan nadat de eerste drie stappen gezet zijn door een mail te sturen naar contact@swpbsnetwerk.nl onder vermelding van: ‘aanvraag erkenning op Groen’. Het netwerk vergadert 2x per jaar. Tijdens deze vergadering worden de aanvragen beoordeeld.

Wanneer de interventies op het groene niveau van de interventiepiramide op orde zijn, dan ontvangt de school een certificaat en wordt de school opgenomen in een bestand met scholen die ‘erkend’ zijn op Groen. Dit bestand staat wordt op de website www.swpbsnetwerk.nl geplaatst.

Download hier het aanvraagformulier

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site