Gezocht: PBS-coaches en/of leden PBS-gedragsteam

met minimaal twee jaar ervaring in SWPBS

School-wide Positive Behaviour Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het realiseren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest passende interventies aangeboden krijgen, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het raamwerk biedt een operationeel model dat scholen ondersteunt bij het ontwerpen van goed en passend onderwijs. SWPBS heeft sinds tien jaar een vaste plek in het Nederlandse onderwijs. Binnen Europa zijn nu 18 landen ook bezig om in hun scholen SWPBS toe te passen.

Vanuit het Europese project ‘Behavioral Assessment to Improve School Environment’, afgekort BASE, wordt samen met zes Europese landen een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar hoe scholen in deze landen SWPBS toepassen en implementeren. Deze zes landen zijn Nederland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, Italië en Roemenië. Het project wordt gesubsidieerd door Erasmus+. Vanuit Nederland participeert de VU Amsterdam in dit project. Graag willen wij in contact komen met PBS-coaches en/of leden van het PBS-gedragteam, die School-wide Positive Behaviour Support (SWPBS) implementeren op hun school. Doel is om een goed beeld te krijgen van het implementatieproces op school- en klasniveau, met daarbij de strategieën en materialen die daartoe ontwikkeld zijn. Deze willen we graag verzamelen in een ‘goede praktijken’ database.

Als u wilt meehelpen aan dit onderzoek dan vragen we u contact op te nemen met Sui Lin Goei (projectleider) via s.l.goei@vu.nl. Wilt u dan in het onderwerp BASE zetten? U krijgt dan per mail extra informatie over het BASE-project en we nodigen u uit voor een interview van een ongeveer een uur dat telefonisch zal plaatsvinden. Zo nodig komen we bij u op school om de materialen te verzamelen. Na het onderzoek zullen we uiteraard een rapportage doen toekomen van de resultaten en toegang tot de database met goede praktijken. Met dit onderzoek draagt u bij aan verdere kennis en ontwikkeling van SWPBS in Nederland en Europa. We hopen dat we u mogen interviewen!

Dr. Sui Lin Goei (projectleider)
Dr. Tirza Bosma
Britt Riethorst
Madelon Brinkers

Meer informatie

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site