SWPBS PO school

GBS De Cirkel

Naam school

GBS de Cirkel

Adres

Prins Bernhardstraat 11

Postcode en plaats

9402 AR Assen

Provincie

Drenthe

E-mailadres

gbsdecirkel@noorderbasis.nl

Telefoon

(0592) 340155

Aantal teamleden

21

Naam directeur/schooleider

Pieter Kralt

Type school

PO

Startdatum implementatie

27-08-2014

Kwaliteiten van het schoolteam

Ervaren, trouw en loyaal

Hier zijn wij als PBS-school trots op

Samenwerking met de ouders

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

ja

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site