SWPBS PO school

GBS De Lichtkring

Naam school

GBS De Lichtkring

Adres

Larixlaan 2

Postcode en plaats

9471 RM Zuidlaren

Provincie

Drenthe

E-mailadres

gbsdelichtkring@noorderbasis.nl

Telefoon

050 4091571

Aantal teamleden

8

Naam directeur/schooleider

Karine Woensdregt

Type school

PO

Startdatum implementatie

Maart 2010

Kwaliteiten van het schoolteam

Gastvrij met oog voor elk kind en elke ouder.

Hier zijn wij als PBS-school trots op

Volgens de inspectie zit het PBS DNA bij ieder van ons in het bloed.

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

Misschien.

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site