SWPBS PO school

GBS Het Baken

Naam school

GBS het Baken

Adres

Stuurboordlaan 1

Postcode en plaats

9934JN Delfzijl

Provincie

Groningen

E-mailadres

gbshetbaken@noorderbasis.nl

Telefoon

(0596) 612 722

Aantal teamleden

10

Naam directeur/schooleider

Gea Rodenboog

Type school

PO

Startdatum implementatie

01-09-2015

Kwaliteiten van het schoolteam

vriendelijk en open

Hier zijn wij als PBS-school trots op

leef- en werkklimaat

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site